BOSU Cardio

BOSU Cardio je skupinové cvičenie kondično- posilňovacieho charakteru. Využíva spojenie kondičných cvičení, cvičení funkčného charakteru, posiňovacie cvičenia, cvičenia Body Pump FX, riešenie pohybových úloh, ktorých vykonanie vyžaduje zvýšené nároky na kondičné i silové schopnosti. Cvičenia zväčša realizujeme s vlastnou váhou, ale i so záťažou, na balančnej podložke BOSU.

BOSU Cardio vznikol na základe požiadaviek a cieľov cvičiacich: čo chcú, čo svojím cvičením sledujú, aké ciele chcú dosiahnuť. Vzhľadom na to, že väčšina cvičiacich chce krásne tvarované, štíhle telo, ale zároveň sa chce i zbaviť tukových zásob a hlavne, vzhľadom na povinnosti a nedostatok času, vytvorili sme na základe skúseností druh skupinovej activity, ktorá v sebe všetky tieto požiadavky zahŕňa.

Cvičenie nie je koordinačne náročné. Dôraz je kladený na intenzitu, kvalitu vykonávaných cvičení, na správnu techniku. Zväčša sa jedná o cvičenia, ktoré sú známe. Avšak ich spojenie, resp. prepojenie kondičných a posilňovacích – silových cvičení, robí cvičebnú jednotku veľmi účinnou. BOSU Cardio sa začína tešiť veľkej obľube medzi cvičiacimi pre jeho pestrosť a hlavne účinnosť z pohľadu zvýšenia kondičných schopností, zvýšenia sily, tvarovania svalstva, ale i úbytku hmotnosti a tukových zásob a tým dosiahnutia štíhleho, krásne tvarovaného tela.