CORE TRAINING

– telesné jadro (core) tvoria svaly brucha a chrbta, svaly panvového dna a bránica. Stabilizujú chrbticu, hrudný kôš a panvu v reakcii na napätie vyvolané pohybom.

– jadro zohráva kľúčovú úlohu v každodenných bilogických funkciách

– vytvára vnútorny tlak v brušnej dutine, čím udržiava vnútorné orgány na svojom mieste, pomáha pri vytláčaní vzduchu z pľúc a vyprázdňovaní.

 

NEAKTÍVNE TELESNÉ JADRO

– moderný spôsob života je do značnej miery sedavý, čo znamená, že niektoré svaly jadra prestanú byť aktívne. Ak si ich nebudete precvičovať, stratíte schopnosť inštinktívne ich zapájať pri bežných pohyboch, ako je zohýbanie a zdvíhanie a ich funkciu prevezmú iné svaly, čo vedie k svalovým disbalanciám ( ked je sval silnejší ako protiľahlý sval ) .

 

FUNKCIE TELESNÉHO JADRA

– stablizuje hrudný kôš a panvu počas pohybu – zabezpečuje vnútorný tlak pre biologické funkcie – udržiava silu, stabilitu a pohyblivosť chrbtice – predstavuje silovú os kinetického reťazca POZITÍVA TRÉNINGU TELESNÉHO JADRA – lepšie držanie tela – zvýšená ochrana a spevnenie chrbta – lepšia rovnováha a koordinácia – väčšia sila a rýchlosť